(84-8) 3715 9909

Thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI

Một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. SaigonTel hiện đã và đang gặt hái được những thành công to lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh cao ốc thông minh và bất động sản khu công nghiệp,...



SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội
SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội
CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
SaigonTel, chạy nhanh nào!
SaigonTel, chạy nhanh nào!
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co