(84-8) 3715 9909

Thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI

Một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. SaigonTel hiện đã và đang gặt hái được những thành công to lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh cao ốc thông minh và bất động sản khu công nghiệp,...Biểu mẫu Đại hội
Biểu mẫu Đại hội
Văn kiện Đại hội
Văn kiện Đại hội
Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co