(84-8) 3715 9909

Thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI

Một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. SaigonTel hiện đã và đang gặt hái được những thành công to lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh cao ốc thông minh và bất động sản khu công nghiệp,...Điều gì đang diễn ra với nhóm cổ phiếu hạ tầng khu công nghiệp?
Điều gì đang diễn ra với nhóm cổ phiếu hạ tầng khu công nghiệp?
Chúc mừng Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch vụ SaigonTel (SDJ) chính thức trở thành Nhà phân phối của thương hiệu HP
Chúc mừng Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch vụ SaigonTel (SDJ) chính thức trở thành Nhà phân phối của thương hiệu HP
CBTT: SaigonTel giải trình Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016
CBTT: SaigonTel giải trình Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co