(84-8) 3715 9909

Thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI

Một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. SaigonTel hiện đã và đang gặt hái được những thành công to lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh cao ốc thông minh và bất động sản khu công nghiệp,...SaigonTel: Giải trình số liệu Quý 2/2016
SaigonTel: Giải trình số liệu Quý 2/2016
SaigonTel đính chính số liệu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2/2016
SaigonTel đính chính số liệu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2/2016
Công ty Cố phần Phân phối và Dịch vụ SaigonTel (SDJ) trở thành Nhà phân phối của thương hiệu HP
Công ty Cố phần Phân phối và Dịch vụ SaigonTel (SDJ) trở thành Nhà phân phối của thương hiệu HP
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co