(84-8) 3715 9909

Thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI

Một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. SaigonTel hiện đã và đang gặt hái được những thành công to lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh cao ốc thông minh và bất động sản khu công nghiệp,...CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét báo cáo tài chính
CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét báo cáo tài chính
Công bố lợi nhuận đột biến, cổ phiếu SGT tăng trần 13 phiên liên tục
Công bố lợi nhuận đột biến, cổ phiếu SGT tăng trần 13 phiên liên tục
CBTT: Công văn giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính 2016
CBTT: Công văn giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính 2016
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co