(84-8) 3715 9909
Administrator       July 30, 2012

Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Ngày 30/07/2012, Công ty SaigonTel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM v/v Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012.

 Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co