(84-8) 3715 9909
Administrator       January 20, 2012

Báo cáo Quản trị công ty quý 4 năm 2011

Ngày 20/01/2012, Công ty SaigonTel đã có công văn  gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM v/v Báo cáo tình hình Quản trị công ty Quý 4 năm 2011.

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co