(84-8) 3715 9909
Administrator       June 19, 2015

CBTT: SaigonTel thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 14

Ngày 17/6 vừa qua, SaigonTel đã nhận được Giấy CNĐKKD mới do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp với nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co