(84-8) 3715 9909
CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015
Administrator       July 01, 2016

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015

Ngày 30/6 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 tại văn phòng Tổng công ty: Lô 46 CVPM Quang Trung, TP.HCM
Danh sách tập tin đính kèm
CBTT BB va NQ DHCD 2016.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co