(84-8) 3715 9909
CBTT V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
Administrator       March 03, 2016

CBTT V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông năm 2016
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co