(84-8) 3715 9909
Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
Administrator       June 15, 2016

Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

SaigonTel trân trọng thông báo đến Quý cơ quan & Quý cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015
Danh sách tập tin đính kèm
CBTT ngay hop DHCD.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co