(84-8) 3715 9909
Administrator       April 28, 2010

Điều lệ SAIGONTEL

Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2010.

Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2010.

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co