(84-8) 3715 9909
Administrator       April 26, 2008

Điều lệ SAIGONTEL

Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co