(84-8) 3715 9909
Administrator       October 20, 2010

Quy chế quản trị SAIGONTEL

Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2010.

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co