(84-8) 3715 9909
SaigonTel: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Công Nghệ
Quynh Phan Nhu       October 07, 2016

SaigonTel: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Công Nghệ

Ngày 07/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Phạm Đức Tuấn.

Kể từ ngày ra Quyết định, Ông Phạm Đức Tuấn không còn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách Khối Công Nghệ của công ty và cũng không còn là người có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Đính kèm Công bố thông tin này là Quyết định số 12/2016/QĐ-HĐQT ngày 07/10/2016. 

Danh sách tập tin đính kèm
20161007 CBTT mien nhiem anh Tuan Pham.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co