(84-8) 3715 9909
SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội
Administrator       April 20, 2016

SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội

Ngày 20/4, Hội đồng quản trị Công ty SaigonTel đã ban hành quyết định số 03/2016/NQ-HĐQT và 05/2016/NQ-HĐQT về việc thành lập VPĐD công ty tại Hà Nội và TP.HCM
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co