(84-8) 3715 9909
Administrator       February 05, 2013

SGT CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Ngày 28/01/2013 Công ty Saigontel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM v/v Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới;

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co