(84-8) 3715 9909

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2013

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 27/02/2014

Công văn giải trình về việc chậm nộp BCTC Quý 4 năm 2013

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 24/02/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/11/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 17/10/2013

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/09/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/09/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/08/2013

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm đã được soát xét

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/08/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2012

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 06/08/2013

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2013

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 06/08/2013

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012

Vào ngày hôm nay, 20/02/2013, SGT đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 và công văn giải trình đính kèm.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/05/2013

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2013

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/05/2013

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2012

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 23/04/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 16/11/2012

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2012

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 16/11/2012
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co