(84-8) 3715 9909

CBTT: SaigonTel thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 14

Ngày 17/6 vừa qua, SaigonTel đã nhận được Giấy CNĐKKD mới do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp với nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/06/2015

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 03/06/2015

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc khối Công nghệ

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc khối Công nghệ
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/05/2015

CBTT về việc thay đổi trang thông tin điện tử SaigonTel

CBTT về việc thay đổi trang thông tin điện tử SaigonTel
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/04/2015

CBTT: Bổ sung về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS

CBTT: Bổ sung về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 14/04/2015

SGT: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 2014 sau kiểm toán

SGT: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 2014 sau kiểm toán
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 09/04/2015

CBTT: Báo cáo Quản trị năm 2014

CBTT: Báo cáo Quản trị năm 2014
SaigonTel công bố báo cáo Quản trị năm 2014
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 04/02/2015

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 05/01/2015

CBTT: SaigonTel mở Công ty trực thuộc tại Hà Nội

CBTT: SaigonTel mở Công ty trực thuộc tại Hà Nội
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/11/2014

CBTT: Biên bản & Nghị quyết ĐHCĐ 2014

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 27/06/2014

Nghị Quyết ĐHCĐ 2014

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 26/06/2014
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co