(84-8) 3715 9909

Tờ trình 006: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 26/06/2014

SaigonTel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013

SaigonTel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013
Sáng 26/04/2014, Đại hội cổ đông Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã diễn ra tại Hội trường văn phòng Tổng công ty – Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM; với sự tham dự của <span style="color: black">các cổ đông sở hữu đại diện cho 88,21% vốn điều lệ.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/06/2014

Sơ yếu lý lịch Thành viên Ban Kiểm Soát

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 17/06/2014

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/06/2014

SaigonTel thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/06/2014

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2014

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/06/2014

Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2014

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 12/06/2014

Thư mời họp ĐHCĐ 2014

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 04/06/2014

Giải trình về việc không lập BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 23/05/2014

SGT Giải trình số liệu BCTC sản xuất 6 tháng đầu năm 2013 và BCTC hợp nhất kiểm toán 2012

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/11/2013

SGT giải trình số liệu BCTC hợp nhất kiểm toán 2012

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/08/2013

SGT đính chính nội dung Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

Ngày 16/06/2013 vừa qua, Saigontel đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 06/08/2013

SGT CBTT: HĐQT họp và quyết định thay đổi Phó Tổng Giám đốc

Ngày 18/04/2013, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và&amp;nbsp;Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc thay đổi thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 18/04/2013

Thông báo chốt Danh sách họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2012

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông cho năm tài chính 2012 như sau:
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/03/2013

SGT CBTT: Thay đổi Người được ủy quyền CBTT

Ngày 14/12/2012, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã gửi thông báo đến Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin như sau:
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 14/12/2012
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co