GIỚI THIỆU CHUNG

Được thành lập 2002, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) là thành viên của Tập đoàn SGI - chủ sở hữu của 38 KCN trải dài trên toàn quốc, hiện đang cung cấp các dịch vụ hạ tầng, dịch vụ viễn thông trong các KCN của SGI. Với vai trò là chủ sở hữu – Ban Quản lý các KCN & là nhà cung cấp dịch vụ, hơn ai hết, SGT hiểu rõ nhu cầu của các khách hàng trong các KCN, cách tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của tập khách hàng này. 

Xem thêm

QUY TRÌNH THÀNH LẬP - THÀNH TÍCH

Xem thêm

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN


Xem thêm

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾTXem thêm

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Đội ngũ lãnh đạo SAIGONTEL


Xem thêm

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP


Xem thêm