CẤP PHÁT KIT TEST NHANH COVID-19 CHO CBNV VPHCM

Viết bởi  - Thứ hai, 21 Tháng 2 2022

Để đảm bảo an toàn sức khỏe của CBNV hiện đang làm việc tại VPHCM, Ban Phòng Chống dịch Covid-19 Saigontel tại TPHCM phối hợp cùng Phòng Nhân sự chủ trương cho toàn thể anh chị CBNV test nhanh Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

Đợt này, mỗi anh chị nhận được 01 bộ kit test.

Thời điểm test nhanh: Sáng thứ Ba ngày 22/2/2022

VPHCm tuân thủ Copy 01

Ngoài hoạt động cung cấp bộ kit test nhanh, Ban Phòng chống dịch Saigontel tại TPHCM cũng sẽ thông báo đến anh chị CBNV những tin tức mới nhất trong công tác phòng chống dịch, cũng như xử lý các trường hợp nhân viên nghi nhiễm, đã nhiễm để đảm bảo an toàn cho toàn thể CBNV.

----------------------

Cập nhật sau khi test nhanh: toàn bộ CBNV đã có kết quả test nhanh với 100% mẫu test đều ÂM TÍNH

Đối tác chiến lược