(84-8) 3715 9909

SaigonTel: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Công Nghệ

SaigonTel: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Công Nghệ
Ngày 07/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Phạm Đức Tuấn.
Đăng bởi: Quynh Phan Nhu - Vào lúc: 07/10/2016

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015
Ngày 30/6 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 tại văn phòng Tổng công ty: Lô 46 CVPM Quang Trung, TP.HCM
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/07/2016

Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

Ngày 30/6, SaigonTel tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
SaigonTel trân trọng thông báo đến Quý cơ quan & Quý cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/06/2016

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại Hà Nội

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại Hà Nội
Ngày 19/05, SaigonTel đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại: Tầng 2, số 193 Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội do ông Phạm Văn Lực làm người đại diện.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/05/2016

CBTT: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

CBTT: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
Ngày 09/05/2016, SaigonTel đã nhận được công văn số 5344/PĐKKD-KT của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 đến tháng 6/2016. Thời gian, địa điểm và các nội dung liên quan đến ĐH sẽ được công ty thông báo sau.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 09/05/2016

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại TP.HCM

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại TP.HCM
Ngày 26/04, SaigonTel đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại: Tầng 3, tòa nhà TN Global, số 12 Phạm Đình Toái, Phường 6, Quận 3, TP.HCM do ông Phan Văn Giác làm người đại diện.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 26/04/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2016
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 23/04/2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2016
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 23/04/2016

SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội

SaigonTel mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội
Ngày 20/4, Hội đồng quản trị Công ty SaigonTel đã ban hành quyết định số 03/2016/NQ-HĐQT và 05/2016/NQ-HĐQT về việc thành lập VPĐD công ty tại Hà Nội và TP.HCM
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/04/2016

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/04/2016

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
Ngày 19/4, Hội đồng quản trị Công ty SaigonTel đã ban hành nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 của Công ty đến tháng 6/2016.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/04/2016

CBTT: Giải trình lợi nhuận sau thuế 2015 & chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán

Ngày 15/04, SaigonTel có công văn số 20/CV SGT/2016 giải trình số liệu lợi nhuận sau thuế 2015 giảm so với năm 2014; chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán 2015 và việc chậm nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/04/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất kiếm toán năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất kiếm toán năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/04/2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/04/2016

CBTT: Giải trình và thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015

Ngày 17/02, SaigonTel có công văn số 05/2016-CV giải trình và thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015 cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM & UBCK NN.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 02/03/2016
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co