(84-8) 3715 9909

Báo cáo quản trị 2015

Báo cáo quản trị 2015
SaigonTel công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/02/2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 13/11/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 13/11/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Quý 2/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/08/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán Quý 2/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/08/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/08/2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/08/2015

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 30/07/2015

CBTT: SaigonTel thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 14

Ngày 17/6 vừa qua, SaigonTel đã nhận được Giấy CNĐKKD mới do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp với nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/06/2015

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 03/06/2015

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc khối Công nghệ

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc khối Công nghệ
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/05/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/05/2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/05/2015

CBTT: Thay đổi Thành viên HĐQT & Ban kiểm soát

Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/04/2015
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co