(84-8) 3715 9909

CBTT V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

CBTT V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông năm 2016
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 03/03/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 16/02/2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 16/02/2016

Báo cáo quản trị 2015

Báo cáo quản trị 2015
SaigonTel công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 01/02/2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 13/11/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 13/11/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Quý 2/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/08/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán Quý 2/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 28/08/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/08/2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 15/08/2015

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 30/07/2015

CBTT: SaigonTel thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 14

Ngày 17/6 vừa qua, SaigonTel đã nhận được Giấy CNĐKKD mới do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp với nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 19/06/2015

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 03/06/2015

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc khối Công nghệ

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc khối Công nghệ
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/05/2015
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co