Ngày 30/05/2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 tại văn phòng tổng công ty: Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Ngày 30/05/2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 tại văn phòng tổng công ty: Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Ngày 30/05/2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 tại văn phòng tổng công ty: Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Ngày 30/05/2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 tại văn phòng tổng công ty: Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.