LIÊN MINH SAIGONTEL - NGS - ROLAND BERGER TIẾN TỚI "CHUYỂN ĐỔI SỐ" CHO TỈNH LONG AN

Viết bởi  - Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
Vào lúc 14h00 ngày 02/3/2021, tại UBND tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp trình bày lộ trình “Chuyển đổi số” cho tỉnh Long An.
 
Tham dự chương trình, đại diện phía tỉnh Long An có sự hiện diện của: Ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Phạm Tấn Hoà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở Ngành: Thông tin & Truyền Thông; Tài Chính; Giao Thông Vận Tải; Giáo dục đào tạo. Về phía Liên Minh “Chuyển đổi số” có sự hiện diện của: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT SAIGONTEL; Bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám Đốc SAIGONTEL; Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc viễn thông công nghệ; Bà Lê Bích Phương – Tổng Giám Đốc SGTHitech; Ông Nguyễn Đức Toàn – Giám đốc chiến lược công ty CP thiết bị và truyền thông NGS; Ông Bùi Trường – Giám đốc Roland Burger tại Việt Nam.
 
CDS03
 

Việc “chuyển đổi số” nói chung, cụ thể là chuyển đổi chính quyền số nói riêng đã và đang là vấn đề cấp thiết có tác động mạnh mẽ đến chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của các địa phương và đã trở thành xu hướng đến các tỉnh phát triển toàn diện, đẩy mạnh công tác xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với tỉnh. Vì ý nghĩa đấy, tỉnh Long An đã rất tin tưởng và đồng ý để SAIGONTEL và liên minh của mình tài trợ “Chuyển đổi số” cho tỉnh.

Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá hiện tại, hiện trạng phát triển hạ tầng công nghệ số của Long An chỉ đang ở mức trung bình khá, tốc độ phát triển chưa phù hợp với tốc độ phát triển đô thị và tạo điều kiện thuận tiện cho các ngành nghề phát triển mạnh. Dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm của mình, Liên minh mong muốn tạo hệ sinh thái số để giúp Long An phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cụ thể thông qua các hệ sinh thái số bao gồm: chính quyền số, hạ tầng số, dịch vụ y tế, giao thông số….
 
CDS02
 
Cũng tại cuộc họp thống nhất, các lãnh đạo tỉnh đi đến thống nhất lộ trình thực hiện sẽ bao gồm: (1) Đánh gía hiện trạng, cập nhật những bất cập hạ tầng số của Long An, so với hiện trajng phát triển của thế giới; (2) Dựa trên hiện trạng, đưa ra lộ trình cụ thể, ưu tiên mục tiêu phát triển hệ sinh thái số mang tính ứng dụng cao, theo đó, ứng dụng vào cuộc sống, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, làm tiền đề thu hút đầu tư cũng như lam đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện các vấn đề hiện tại của xã hội; (3) Tổ chức thực hiện và lựa chọn đối tác phù hợp triển khai các hạng mục.
 
Buổi làm việc kết thúc vào cùng ngày với ý chí quyết tâm cao từ phía lãnh đạo tỉnh cũng như Liên minh để cùng thực hiện “Chuyển đổi số”, tiến đến xây dựng Long An trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng kinh tế trẻ phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long./.
 

Đối tác chiến lược