SPT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Viết bởi  - Thứ bảy, 19 Tháng 6 2021

Sáng ngày 19/6/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến.

z2568602422700 71fc7640b2d576b246880a3efab0656d

Toàn cảnh buổi ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của công ty SPT trong năm 2020 chủ yếu vẫn tập trung duy trì các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản; hoàn chỉnh mạng Core để chuẩn bị cho việc triển khai thác dịch vụ nội dung số, chuyển đổi cơ cấu dịch vụ từ nhóm cơ bản lên nhóm dịch vụ nội dung số, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số vào phát triển các nhóm dịch vụ mới và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ trên nền wifi.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả kinh doanh năm 2020 của SPT cơ bản đạt 547 tỷ đồng (đạt 78% so với kế hoạch đề ra) và lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ đồng.

Tại đại hội, Bà Nguyễn Cẩm Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo trước các cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2021, trong đó nhấn mạnh chiến lược cải tổ vô cùng quan trọng để tinh gọn hệ thống để vượt qua đại dịch và có bước chuẩn bị sẵn sàng để tái khởi động mạnh mẽ sau COVID-19. Theo đó, năm 2021 công ty đề ra kế hoạch doanh thu 700 tỷ đồng (tăng 30% so với thực đạt năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng.

SPT sẽ tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động như: tinh gọn bộ máy nhân sự; tái cấu trúc công ty theo hướng thành lập các công ty con đối với các mảng dịch vụ có tiềm năng; ứng dụng công nghệ trong đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ mới như phát triển dịch vụ số, hạ tầng kinh tế số, xã hội số theo định hướng phát triển của Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền Thông phù hợp với sự phát triển của nền công nghệ 4.0.

SPT cũng cho biết việc chuẩn bị nguồn lực tài chính là nhiệm vụ trọng tâm cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo đó, vốn điều lệ công ty SPT sự kiến sẽ tăng thành 600 tỷ đồng (sáu trăm tỷ đồng) thông qua việc phát hành thêm 60 triệu cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ sử dụng để bổ sung vốn lưu động và vốn hoạt động kinh doanh để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

s1 Copy

Sau khi nghe trình bày, các cổ đông của SPT đã thông qua tất cả 10 nội dung biểu quyết, trong đó tờ trình phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua với tỉ lệ 77%. Như vậy, kế hoạch tái cấu trúc của công ty sẽ được tiến hành và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023 do công ty phải lập các hồ sơ xin cấp phép thành lập và các giấy phép cần thiết khác.

Đại hội bế mạc trong sự nghiêm túc, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ cùng một tinh thần quyết tâm cao độ cho cùng vượt qua khó khăn của đại dịch và kỳ vọng vào sự phát triển sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Phòng Truyền thông.

Đối tác chiến lược