TỈNH QUẢNG NAM CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHÚ

Viết bởi  - Thứ tư, 22 Tháng 9 2021
Ngày 22/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 2707/QĐ-UBND, quyết định chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Phú”. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Đà Nẵng kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel). Đến nay, dự án đã đạt được thành quả như văn bản đính kèm
 
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận nhà đầu tư của dự án nói trên là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Đà Nẵng. Một số thông tin về dự án như sau:
 
1. Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHÚ
 
2. Mục tiêu dự án: đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng và khu chức năng để cho thuê lại đất, thu phí sử dụng hạ tầng.
 
3. Quy mô dự án: diện tích đất sử dụng khoảng 45 ha.
 
4. Vốn đầu tư của dự án: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng), trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 50 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25% tổng vốn đầu tư; Vốn huy động: 150 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 75% tổng vốn đầu tư.
 
5. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Quyết định
 
6. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.
 
7. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2023: thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Từ tháng 01/2024: bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.
 
Theo quyết định, UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao trách nhiệm cho Công ty Tây Đà Nẵng và các đơn vị, Sở, Ban, Ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư./.
 
Toàn văn quyết định như sau:
 
1 01
 
2 01
 
3 01
 
4 01
Phòng Truyền thông. 

Đối tác chiến lược