UBND TỈNH LONG AN RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KCN NAM TÂN TẬP

Viết bởi  - Thứ tư, 22 Tháng 9 2021
Ngày 22/9, theo văn bản số 9267/QĐ-UBND, UBND tỉnh Long An đã ra quyết định về việc thành lập Khu công nghiệp Nam Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Theo đó, KCN Nam Tân Tập được thành lập với các nội dung liên quan như sau:
 
1. Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN TẬP.
 
2. Diện tích: Tổng diện tích đất của KCN Nam Tân Tập là 244,74 ha.
 
3. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
 
4. Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SAIGONTEL LONG AN.
 
5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.590.422.000.000 VNĐ (Hai nghìn năm trăm chín mươi tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu Việt Nam Đồng).
 
6. Thời hạn hoạt động của Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp: 50 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
 
7. Hình thức tổ chức và quản lý khu công nghiệp: KCN Nam Tân Tập được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
 
UBND tỉnh Long An cũng giao ban quản lý khu kinh tế hướng dẫn Công ty TNHH Saigontel Long An triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án KCN Nam Tân Tập theo đúng quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ; đồng thời, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điều 2 Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 và các văn bản khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Được biết trước đó, ngày 20/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Tân Tập.
 
Toàn văn quyết định như sau:
hinh 1
 
hinh 2
Phòng Truyền thông.

Đối tác chiến lược