SAIGONTEL – “ONE TEAM, ONE VOICE”

Với phương châm Làm Việc Tự Giác, Quan Tâm Đến Hiệu Quả Công Việc, Giữ Chữ Tín Trong Kinh Doanh, SAIGONTEL luôn hướng tới một môi trường văn hóa làm việc trách nhiệm, đoàn kết cũng như sự trung thực, phấn đấu nỗ lực của từng thành viên để hoàn thành các mục tiêu chung đặt ra. Bên cạnh đó, SAIGONTEL luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tạo ra một môi trường đa dạng cho nhân viên. Đồng thời SAIGONTEL cũng đưa ra chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn cùng điều kiện làm việc tốt.
Xem thêm

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự là khâu quan trọng để tìm người tài, người phù hợp với vị trí công việc cho công ty. Chính vì vậy, để quá trình tuyển dụng thành công, mang lại kết quả cao các nhà tuyển dụng luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng khâu trong quy trình tuyển dụng. 
Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến, bạn muốn tìm kiếm một môi trường làm việc nhiều cơ hội phát triển ?
Hãy trở thành thành viên của đại gia đình SAIGONTEL ! Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn. Đó là cơ hội cho bạn và cho chính SAIGONTEL. 

Phương châm của chúng tôi "ONE TEAM, ONE VOICE" 

 
Xem thêm