SAIGONTEL – 'ONE TEAM, ONE VOICE'

Với phương châm Làm Việc Tự Giác, Quan Tâm Đến Hiệu Quả Công Việc, Giữ Chữ Tín Trong Kinh Doanh, SAIGONTEL luôn hướng tới một môi trường văn hóa làm việc trách nhiệm, đoàn kết cũng như sự trung thực, phấn đấu nỗ lực của từng thành viên để hoàn thành các mục tiêu chung đặt ra. Bên cạnh đó, SAIGONTEL luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tạo ra một môi trường đa dạng cho nhân viên. Đồng thời SAIGONTEL cũng đưa ra chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn cùng điều kiện làm việc tốt.