Thông tin tuyển dụng

[TP. HCM] - Tuyển dụng Giám Đốc Dự án KCN

  • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
  • Đơn vị/ Bộ phận: CÔNG TY TNHH SAIGONTEL LONG AN
  • Ngày hết hạn: 30/06/2023

전략적 파트너십