CBTT TB chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người có liên quan đến người nội bộ - Nguyễn Thị Kim Xuân.

Viết bởi  - Thứ sáu, 14 Tháng 10 2022

TB chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người có liên quan đến người nội bộ - Nguyễn Thị Kim Xuân.

Chi tiết trong file đính kèm!

Đối tác chiến lược