Thông tin tuyển dụng

[TP HCM] - Tuyển gấp Kế toán Tổng hợp

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đơn vị/ Bộ phận: SAIGONTEL HCM
  • Ngày hết hạn: 30/06/2023

[TP.HCM] - Tuyển gấp Chuyên viên Tài chính

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đơn vị/ Bộ phận: SAIGONTEL HCM
  • Ngày hết hạn: 30/06/2023

[TP. HCM] - Tuyển gấp Thư Ký Tổng Giám Đốc

  • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
  • Đơn vị/ Bộ phận: SAIGONTEL HCM
  • Ngày hết hạn: 30/06/2023

Đối tác chiến lược